Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Australian Dollar/New Zealand Dollar

AUDNZD - Tỷ giá Trực tiếp

0

Cao: 0

0 %

Thấp: 0

Mua

0

Bán

0

Global forex trading sessions

Sydney8:10 pm (Local) Opens in 61h 40m
Tokyo9:27 pm (Local) Opens in 59h 33m
London1:27 pm (Local) Opens in 61h 40m
New York8:28 am (Local) Opens in 1h 2m

AUDNZD - Biểu đồ

Điều khoản hợp đồng

FXTM Standard 5.8 7.6 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.25 -0.55 00:05:00 23:55:00 FX Minors -5 7
FXTM CENT 9.1 9.5 1000 0.01 0.00001 0.001 50 -0.25 -0.55 00:05:00 23:55:00 FX Minors -5 7
FXTM ECN 0.3 4.2 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.25 -0.55 00:05:00 23:55:00 FX Minors -5 7
FXTM ECN MT5 0.3 2.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.25 -0.55 00:05:00 23:55:00 FX Minors
FXTM ECN Zero.mt4 4 8.6 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.25 -0.55 00:05:00 23:55:00 FX Minors -5 7
FXTM Pro MT4 0.3 2.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.25 -0.55 00:05:00 23:55:00 FX Minors -5 7
FXTM Pro MT5 0.3 2.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.25 -0.55 00:05:00 23:55:00 FX Minors - 0
FXTM ECN Zero MT5 4 8.7 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.3 -0.55 00:05:00 23:55:00 FX Minors - 0
FXTM Standard MT5 4 7.6 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -0.25 -0.55 00:05:00 23:55:00 FX Minors
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top