Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Australian Dollar/New Zealand Dollar

Điều khoản hợp đồng

Thông sốFXTM StandardFXTM CENTFXTM ECNFXTM ECN MT5FXTM ECN Zero.mt4FXTM PROFXTM Pro MT5FXTM ECN Zero MT5FXTM Standard MT5
Chênh lệch Tối thiểu5.89.10.30.340.30.344
Các Chênh lệch Phổ biến7.79.54.32.37.92.32.37.97.8
Số lượng Lô1000001000100000100000100000100000100000100000100000
Hợp đồng Tối thiểu0.010.010.010.010.010.010.010.010.01
Lợi tức Tối thiểu theo Giá0.000010.000010.000010.000010.000010.000010.000010.000010.00001
Giá trị Pip /0.01 lô, NZD0.10.0010.10.10.10.10.10.10.1
Số dư được Bảo hiểm505050505050505050
Hoán đổi Bán (Swap Short)-0.23-0.23-0.23-0.23-0.23-0.23-0.23-0.23-0.23
Hoán đổi Mua (Swap Long)-0.53-0.53-0.53-0.53-0.53-0.53-0.53-0.53-0.53
Mở00:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:00
Đóng23:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:00
Nhóm Số dưFX MinorsFX MinorsFX MinorsFX MinorsFX MinorsFX MinorsFX MinorsFX MajorsFX Minors
Miễn phí Qua đêm (Phí Hàng ngày), USD mỗi lô-4-4-4 --4-4-- -
Số ngày Không Hoán đổi được phép444 -4400 -
Scroll Top