Brent - Dầu Brent Anh (Giao ngay)

Brent - Tỷ giá Trực tiếp

0

Cao: 0

0 %

Thấp: 0

Mua

0

Bán

0

Global forex trading sessions

Sydney8:10 pm (Local) Opens in 61h 40m
Tokyo9:27 pm (Local) Opens in 59h 33m
London1:27 pm (Local) Opens in 61h 40m
New York8:28 am (Local) Opens in 1h 2m

Brent - Biểu đồ

Điều khoản hợp đồng

Advantage 6 1000 0.01 0.01 10 0.01 50 -38.64 5.36 03:00:00 23:45:00 23:45:00 - 03:00:00 GTC - -48 0
Advantage MT5 6 1000 0.01 0.01 10 0.01 50 -38.64 5.36 03:00:00 23:45:00 23:45:00 - 03:00:00 GTC - -48 0
Advantage Plus 12 1000 0.01 0.01 10 0.01 50 -38.64 5.36 03:00:00 23:45:00 23:45:00 - 03:00:00 GTC 1:52 -48 0
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).