CADJPY - Canadian Dollar/Japanese Yen

Điều khoản hợp đồng

FXTM Standard 4.1 4.8 100000 0.01 0.001 10 50 0 0 00:15:00 23:55:00 FX Minors -7.26 7
Micro 5.9 4.8 1000 0.01 0.001 0.1 50 0 0 00:15:00 23:55:00 FX Minors -7.26 7
Advantage 0.1 0.9 100000 0.01 0.001 10 50 0 0 00:15:00 23:55:00 FX Minors -7.26 7
Advantage MT5 0.1 0.9 100000 0.01 0.001 10 50 0 0 00:15:00 23:55:00 FX Minors -7.26 7
Advantage Plus 2.9 3.7 100000 0.01 0.001 10 50 0 0 00:15:00 23:55:00 FX Minors -7.26 7
Advantage Plus MT5 2.9 3.7 100000 0.01 0.001 10 50 0 0 00:15:00 23:55:00 FX Minors -7.26 7
FXTM Standard MT5 3 4.8 100000 0.01 0.001 10 50 0 0 00:15:00 23:55:00 FX Minors -7.26 7
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).