Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

CERNER CORP

Điều khoản hợp đồng

Thông sốFXTM Stocks Account MT5
Các Chênh lệch Phổ biến2
Số lượng Lô1
Hợp đồng Tối thiểu, lô0.01
Maximum Contract, lô2000
Lợi tức Tối thiểu theo Giá, pip0.01
Lợi tức Tối thiểu theo Khối lượng Hợp đồng, lô0.01
Mở, Thứ Hai - Thứ Sáu16:31:00
Đóng, Thứ Hai - Thứ Sáu22:59:00
Trạng thái LệnhGTC
Đòn bẩy1:1
Custodian Rollover, %0
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top