Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Euro/Danish Krone

Điều khoản hợp đồng

FXTM ECN MT5 1.8 4.5 100000 0.01 0.00001 0.1 100 -2.98 -2.14 00:05:00 23:55:00 FX Minors -7.3 7
FXTM Pro MT5 2 4.5 100000 0.01 0.00001 0.1 250 -2.98 -2.14 00:05:00 23:55:00 FX Minors -7.3 7
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top