Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Euro/Turkish Lira

Điều khoản hợp đồng

FXTM Standard 49.4 63.8 100000 0.01 0.00001 0.01 0.01 50 -12.72 -26.19 00:05:00 23:55:00 FX Exotics
FXTM ECN 5.3 63.9 100000 0.01 0.00001 0.01 0.01 50 -12.72 -26.19 00:05:00 23:55:00 FX Exotics
FXTM ECN MT5 5.1 66.7 100000 0.01 0.00001 0.01 0.01 50 -12.72 -26.19 00:05:00 23:55:00 FX Exotics
FXTM ECN Zero.mt4 5.5 69.7 100000 0.01 0.00001 0.01 0.01 50 -12.72 -26.19 00:05:00 23:55:00 FX Exotics
FXTM Pro MT4 5.1 63.8 100000 0.01 0.00001 0.01 0.01 50 -12.72 -26.19 00:05:00 23:55:00 FX Exotics
FXTM Pro MT5 5.1 66.7 100000 0.01 0.00001 0.01 0.01 50 -12.72 -26.19 00:05:00 23:55:00 FX Exotics
FXTM ECN Zero MT5 5.5 76.7 100000 0.01 0.00001 0.01 0.01 50 -12.72 -26.19 00:05:00 23:55:00 FX Exotics
FXTM Standard MT5 5.5 66.7 100000 0.01 0.00001 0.01 0.01 50 -12.72 -26.19 00:05:00 23:55:00 FX Exotics
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top