Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

France 40

Điều khoản hợp đồng

FXTM Standard 35 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 - 50 -5.62 -3.5 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:36 -4 7 2021-05-15 6.8457 -6.8457
FXTM ECN 25 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 - 50 -5.62 -3.5 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:89 -4 7 2021-05-15 6.8457 -6.8457
FXTM ECN MT5 25 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 - 50 -5.62 -3.5 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:89 -4 7 - - -
FXTM ECN Zero.mt4 39 10 0.1 50 0.1 0.1 1 0.1 - 50 -5.62 -3.5 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:36 -4 7 2021-05-15 6.8457 -6.8457
FXTM Pro MT4 25 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 50 -5.62 -3.5 09:30:00 23:00:00 23:00:00 - 09:30:00 GTC 1:89 -4 7 2021-01-01 8.9333 -8.9333
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top