Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Great Britain Pound/ Indian Rupee

Điều khoản hợp đồng

Thông sốFXTM Standard
Chênh lệch Tối thiểu, pip400
Các Chênh lệch Phổ biến, pip600
Số lượng Lô100000
Hợp đồng Tối thiểu, lô0.01
Lợi tức Tối thiểu theo Giá0.00001
Lợi tức Tối thiểu theo Khối lượng Hợp đồng, lô0.01
Giá trị Pip /0.01 lô0.1
Số dư được Bảo hiểm, %50
Hoán đổi Bán (Swap Short), pip-17.49
Hoán đổi Mua (Swap Long), pip6.69
Mở00:05:00
Đóng23:55:00
Nhóm Số dưFX Exotics
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

GBPINR - Biểu đồ

Scroll Top