Cảnh báo Rủi ro Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.

Great Britain Pound/Japanese Yen

GBPJPY - Tỷ giá Trực tiếp

0

0 %

Cao: 0

Thấp: 0

MUA

0

BÁN

0

GBPJPY - Biểu đồ

Điều khoản hợp đồng

Thông sốFXTM StandardFXTM CENTFXTM ECNFXTM ECN MT5FXTM ECN Zero.mt4FXTM PROFXTM Pro MT5FXTM ECN Zero MT5
Chênh lệch Tối thiểu5.26.70.60.20.50.20.20.5
Các Chênh lệch Phổ biến5.76.931.85.81.81.85.8
Số lượng Lô1000001000100000100000100000100000100000100000
Hợp đồng Tối thiểu0.010.010.010.010.010.010.010.01
Lợi tức Tối thiểu theo Giá0.0010.0010.0010.0010.0010.0010.0010.001
Giá trị Pip /0.01 lô100.1101010101010
Số dư được Bảo hiểm5050505050505050
Hoán đổi Bán (Swap Short)-0.81-0.81-0.81-0.81-0.81-0.81-0.81-0.81
Hoán đổi Mua (Swap Long)0.030.030.030.030.030.030.030.03
Mở00:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:00
Đóng23:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:00
Nhóm Số dưFX MajorsFX MajorsFX MajorsFX MajorsFX MajorsFX MajorsFX MajorsFX Majors
Miễn phí Qua đêm (Phí Hàng ngày), USD mỗi lô-9.4-9.4-9.4 --9.4-9.4-9.4-
Số ngày Không Hoán đổi được phép777 -7770
Scroll Top