GBPNZD - Great Britain Pound/Zealand Dollar

Điều khoản hợp đồng

FXTM Standard 18.4 20.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 0 0 00:15:00 23:55:00 FX Minors -4.93 7
Micro 18.4 20.3 1000 0.01 0.00001 0.1 50 0 0 00:15:00 23:55:00 FX Minors -4.93 7
Advantage 0.5 3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 0 0 00:15:00 23:55:00 FX Minors -4.93 7
Advantage MT5 0.5 3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 0 0 00:15:00 23:55:00 FX Minors -4.93 7
Advantage Plus 5.2 7.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 0 0 00:15:00 23:55:00 FX Minors -4.93 7
Advantage Plus MT5 5.2 7.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 0 0 00:15:00 23:55:00 FX Minors -4.93 7
FXTM Standard MT5 13.8 20.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 0 0 00:15:00 23:55:00 FX Minors -4.93 7
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).