Cảnh báo Rủi ro Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.

Great Britain Pound vs Zealand Dollar

GBPNZD - Tỷ giá Trực tiếp

0

0 %

Cao: 0

Thấp: 0

MUA

0

BÁN

0

GBPNZD - Biểu đồ

Điều khoản hợp đồng

Thông sốFXTM StandardFXTM ECNFXTM ECN MT5FXTM ECN Zero.mt4FXTM PROFXTM Pro MT5FXTM ECN Zero MT5
Chênh lệch Tối thiểu18.41.81.113.81.11.113.8
Các Chênh lệch Phổ biến20.29.97.319.97.37.319.9
Số lượng Lô100000100000100000100000100000100000100000
Hợp đồng Tối thiểu0.010.010.010.010.010.010.01
Lợi tức Tối thiểu theo Giá0.000010.000010.000010.000010.000010.000010.00001
Giá trị Pip /0.01 lô0.10.10.10.10.10.10.1
Số dư được Bảo hiểm50505050505050
Hoán đổi Bán (Swap Short)0.190.190.190.190.190.190.19
Hoán đổi Mua (Swap Long)-1.62-1.62-1.62-1.62-1.62-1.62-1.62
Mở00:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:00
Đóng23:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:00
Nhóm Số dưFX MinorsFX MinorsFX MinorsFX MinorsFX MinorsFX MinorsFX Minors
Miễn phí Qua đêm (Phí Hàng ngày), USD mỗi lô-12-12 --12-12-12 -
Số ngày Không Hoán đổi được phép440444 -
Scroll Top