Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Great Britain Pound/Swedish Krone

Điều khoản hợp đồng

FXTM Standard 117.2 117.4 100000 0.01 0.00001 0.01 0.1 50 -7.73 -3.22 00:05:00 23:55:00 FX Exotics
FXTM ECN 12.4 41.9 100000 0.01 0.00001 0.01 0.1 50 -7.73 -3.22 00:05:00 23:55:00 FX Exotics
FXTM ECN Zero.mt4 13.5 133.7 100000 0.01 0.00001 0.01 0.1 50 -7.73 -3.22 00:05:00 23:55:00 FX Exotics
FXTM Pro MT4 12.4 41.9 100000 0.01 0.00001 0.01 0.1 50 -7.73 3.22 FX Exotics
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top