Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Alphabet Inc.

Điều khoản hợp đồng

Thông sốFXTM Pro MT5
Các Chênh lệch Phổ biến4
Số lượng Lô100
Hợp đồng Tối thiểu0.01
Lợi tức Tối thiểu theo Giá0.01
Lợi tức Tối thiểu theo Khối lượng Hợp đồng0.01
Giá trị Pip /0.01 lô0.01
Mở16:31:00
Đóng22:59:59
Trạng thái LệnhGTC
Đòn bẩy1:1
Short position allowedNo
Scroll Top