Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Hong Kong 50

Điều khoản hợp đồng

FXTM Standard 300 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 - 50 -19 -50 03:45:00 18:30:00 18:30:00 - 03:45:00 GTC 1:24 -13.4 7 2020-12-11 0.0746 -0.0746
FXTM ECN 200 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 - 50 -19 -50 03:45:00 18:30:00 18:30:00 - 03:45:00 GTC 1:95 -13.4 7 2020-12-11 0.0746 -0.0746
FXTM ECN MT5 200 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 - 50 -19 -50 03:45:00 18:30:00 18:30:00 - 03:45:00 GTC 1:95 -13.4 7 - - -
FXTM ECN Zero.mt4 330 10 0.1 50 0.1 0.1 1 0.1 - 50 -19 -50 03:45:00 18:30:00 18:30:00 - 03:45:00 GTC 1:24 -13.4 7 2020-12-11 0.0746 -0.0746
FXTM Pro MT4 200 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 50 -19 -50 03:45:00 18:30:00 18:30:00 - 03:45:00 GTC 1:95 -13.4 7 2020-12-11 0.3215 -0.3215
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top