HSI50 - Hong Kong 50

HSI50 - Tỷ giá Trực tiếp

0

Cao: 0

0 %

Thấp: 0

Mua

0

Bán

0

Global forex trading sessions

Sydney8:10 pm (Local) Opens in 61h 40m
Tokyo9:27 pm (Local) Opens in 59h 33m
London1:27 pm (Local) Opens in 61h 40m
New York8:28 am (Local) Opens in 1h 2m

HSI50 - Biểu đồ

Điều khoản hợp đồng

FXTM Standard 8.1 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 - 50 5.63 -29.15 01:01:00 23:59:00 07:00:00 - 08:00:00 GTC 1:24 -3.18 7 2023-03-14 0.134671 -0.134671
Advantage 7.8 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 - 50 5.63 -29.15 01:01:00 23:59:00 23:59:00 - 01:01:00 GTC - -3.18 7 2023-03-14 0.134671 -0.134671
Advantage MT5 7.8 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 - 50 5.63 -29.15 01:01:00 23:59:00 23:59:00 - 01:01:00 GTC - -3.18 7 2023-03-14 0.134671 -0.134671
Advantage Plus 8.1 10 0.1 50 0.1 0.1 1 0.1 - 50 5.63 -29.15 01:01:00 23:59:00 23:59:00 - 01:01:00 GTC 1:24 -3.18 7 2023-03-14 0.134671 -0.134671
Advantage Plus MT5 8 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 50 5.63 -29.15 01:01:00 23:59:00 23:59:00 - 01:01:00 GTC 1:95 -3.18 7 2023-03-14 0.134671 -0.134671
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).