Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Japan 225

Điều khoản hợp đồng

FXTM Standard 40 1000 0.1 5 1 0.1 1000 1 - 50 -2280.43 -2147.65 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:55 -16 7 2021-03-30 1.6284 -1.6284
FXTM ECN 29 1000 0.1 5 1 0.1 1000 1 - 50 -2280.43 -2147.65 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:156 -16 7 2021-03-30 1.6284 -1.6284
FXTM ECN MT5 29 1000 0.1 5 1 0.1 - - - 50 -2280.43 -2147.65 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:156 -16 7 - - -
FXTM ECN Zero.mt4 44 1000 0.1 50 1 0.1 1000 1 - 50 -2280.43 -2147.65 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:55 -16 7 2021-03-30 1.6284 -1.6284
FXTM Pro MT4 29 1000 0.1 5 1 0.1 1000 1 50 -2280.43 -2147.65 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:156 16 7 2020-03-28 1.6221 -1.6221
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top