Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

New Zealand Dollar/ Swiss Franc

NZDCHF - Tỷ giá Trực tiếp

0

0 %

Cao: 0

Thấp: 0

MUA

0

BÁN

0

NZDCHF - Biểu đồ

Điều khoản hợp đồng

Thông sốFXTM StandardFXTM ECNFXTM ECN Zero.mt4FXTM PRO
Chênh lệch Tối thiểu8.81.66.30.7
Các Chênh lệch Phổ biến8.959.13.5
Số lượng Lô100000100000100000100000
Hợp đồng Tối thiểu0.010.010.010.01
Lợi tức Tối thiểu theo Giá0.000010.000010.000010.00001
Giá trị Pip /0.01 lô0.10.10.10.1
Số dư được Bảo hiểm50505050
Hoán đổi Bán (Swap Short)-0.79-0.79-0.79-0.79
Hoán đổi Mua (Swap Long)0.140.140.140.14
Mở00:05:0000:05:0000:05:0000:05:00
Đóng23:55:0023:55:0023:55:0023:55:00
Nhóm Số dưFX MinorsFX MinorsFX MinorsFX Minors
Miễn phí Qua đêm (Phí Hàng ngày), USD mỗi lô-10.4-10.4-10.4-10.4
Số ngày Không Hoán đổi được phép4444
Scroll Top