NatGas - Khí thiên nhiên Mỹ (Giao ngay)

NatGas - Tỷ giá Trực tiếp

0

Cao: 0

0 %

Thấp: 0

Mua

0

Bán

0

Global forex trading sessions

Sydney8:10 pm (Local) Opens in 61h 40m
Tokyo9:27 pm (Local) Opens in 59h 33m
London1:27 pm (Local) Opens in 61h 40m
New York8:28 am (Local) Opens in 1h 2m

NatGas - Biểu đồ

Điều khoản hợp đồng

FXTM Standard 11 10000 0.01 0.001 10 0.001 50 55.36 -92.7 01:00:00 23:45:00 23:45:00 - 01:00:00 GTC 1:19 -68 0
Micro 11 100 0.01 0.001 10 0.001 50 0.55 -0.93 01:00:00 23:45:00 23:45:00 - 01:00:00 GTC 1:19 -68 0
Advantage 10 10000 0.01 0.001 10 0.001 50 55.36 -92.7 01:00:00 23:45:00 23:45:00 - 01:00:00 GTC - -68 0
Advantage MT5 10 10000 0.01 0.001 10 0.001 50 55.36 -92.7 01:00:00 23:45:00 23:45:00 - 01:00:00 GTC - -68 0
Advantage Plus 23 10000 0.01 0.001 10 0.001 50 55.36 -92.7 01:00:00 23:45:00 23:45:00 - 01:00:00 GTC 1:19 -68 0
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).