Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

US Natural Gas (Spot)

NatGas - Tỷ giá Trực tiếp

0

Cao: 0

0 %

Thấp: 0

Mua

0

Bán

0

Global forex trading sessions

Sydney8:10 pm (Local) Opens in 61h 40m
Tokyo9:27 pm (Local) Opens in 59h 33m
London1:27 pm (Local) Opens in 61h 40m
New York8:28 am (Local) Opens in 1h 2m

NatGas - Biểu đồ

Điều khoản hợp đồng

FXTM Standard 11 10000 0.1 0.001 10 0.001 50 -46 -67 01:00:00 23:45:00 23:45:00 - 01:00:00 GTC 1:19 -150 0
FXTM ECN 5 10000 0.1 0.001 10 0.001 50 -46 -67 01:00:00 23:45:00 23:45:00 - 01:00:00 GTC 1:19 -150 0
FXTM ECN MT5 5 10000 0.1 0.001 10 0.001 50 -46 -67 01:00:00 23:45:00 23:45:00 - 01:00:00 GTC 1:19 -150 0
FXTM ECN Zero.mt4 12 10000 0.1 0.001 10 0.001 50 -46 -67 01:00:00 23:45:00 23:45:00 - 01:00:00 GTC 1:19 -150 0
FXTM Pro MT4 5 10000 0.1 0.001 10 0.001 50 -46 -67 01:00:00 23:45:00 23:45:00 - 01:00:00 GTC 1:19 -150 0
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top