Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

L'Oreal SA

Điều khoản hợp đồng

Thông sốFXTM Stock CFDs MT4
Chênh lệch Tối thiểu10
Các Chênh lệch Phổ biến19
Số lượng Lô100
Hợp đồng Tối thiểu0.01
Maximum Contract10
Lợi tức Tối thiểu theo Giá0.01
Lợi tức Tối thiểu theo Khối lượng Hợp đồng0.01
Giá trị Pip /0.01 lô0.01
Số dư được Bảo hiểm50
Hoán đổi Bán (Swap Short)-2.9
Hoán đổi Mua (Swap Long)-3.94
Mở10:30:00
Đóng18:00:00
Trạng thái LệnhGTC
Đòn bẩy1:3
Miễn phí Qua đêm (Phí Hàng ngày), USD mỗi lô-4
Số ngày Không Hoán đổi được phép7
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

#OR - Biểu đồ

Scroll Top