Cảnh báo Rủi ro Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.

Singapore Dollar/Japanese Yen

SGDJPY - Tỷ giá Trực tiếp

0

0 %

Cao: 0

Thấp: 0

MUA

0

BÁN

0

SGDJPY - Biểu đồ

Điều khoản hợp đồng

Thông sốFXTM Standard
Chênh lệch Tối thiểu3
Các Chênh lệch Phổ biến4.6
Số lượng Lô, SGD100000
Hợp đồng Tối thiểu0.01
Lợi tức Tối thiểu theo Giá0.001
Giá trị Pip /0.01 lô10
Số dư được Bảo hiểm50
Hoán đổi Bán (Swap Short)-0.24
Hoán đổi Mua (Swap Long)-0.40
Mở00:05:00
Đóng23:55:00
Nhóm Số dưFX Minors
Miễn phí Qua đêm (Phí Hàng ngày), USD mỗi lô-7.1
Số ngày Không Hoán đổi được phép7
Scroll Top