Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

US SPX 500 (Mini)

Điều khoản hợp đồng

FXTM Standard 15 10 0.1 5 0.1 0.1 10 0.1 - 50 -35 -41.41 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:9 -25 7 2021-05-08 0.93 -0.93
FXTM ECN 10 10 0.1 5 0.1 0.1 10 0.1 - 50 -35 -41.41 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:46 -25 7 2021-05-08 0.93 -0.93
FXTM ECN MT5 10 10 0.1 5 0.1 0.1 - - 6600 50 -35 -41.41 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC - -25 7 - - -
FXTM ECN Zero.mt4 17 10 0.1 50 0.1 0.1 10 0.1 - 50 -35 -41.41 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:9 -25 7 2021-05-08 0.93 -0.93
FXTM Pro MT4 10 10 0.1 5 0.1 0.1 - - - 50 -35 -41.41 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:46 -25 7 2021-01-01 2.04 -2.04
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top