SPN35 - Spain 35

SPN35 - Tỷ giá Trực tiếp

0

Cao: 0

0 %

Thấp: 0

Mua

0

Bán

0

Global forex trading sessions

Sydney8:10 pm (Local) Opens in 61h 40m
Tokyo9:27 pm (Local) Opens in 59h 33m
London1:27 pm (Local) Opens in 61h 40m
New York8:28 am (Local) Opens in 1h 2m

SPN35 - Biểu đồ

Điều khoản hợp đồng

FXTM Standard 10 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 - 50 0.87 -11.64 09:01:00 20:59:00 20:59:00 - 09:01:00 GTC 1:65 -9 7 2023-02-21 2.03484 -2.03484
Advantage 11.2 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 - 50 0.87 -11.64 09:01:00 20:59:00 20:59:00 - 09:01:00 GTC - -9 7 2023-02-21 2.03484 -2.03484
Advantage MT5 11.2 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 - 50 0.87 -11.64 09:01:00 20:59:00 20:59:00 - 09:01:00 GTC - -9 7 2023-02-21 2.03484 -2.03484
Advantage Plus 25.8 10 0.1 50 0.1 0.1 1 0.1 - 50 0.87 -11.64 09:01:00 20:59:00 20:59:00 - 09:01:00 GTC 1:65 -9 7 2023-02-21 2.03484 -2.03484
Advantage Plus MT5 25.8 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 50 0.87 -11.64 09:01:00 20:59:00 20:59:00 - 09:01:00 GTC 1:108 -9 7 2023-02-21 2.03484 -2.03484
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).