Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Europe 50

STOX50 - Tỷ giá Trực tiếp

0

Cao: 0

0 %

Thấp: 0

Mua

0

Bán

0

Global forex trading sessions

Sydney8:10 pm (Local) Opens in 61h 40m
Tokyo9:27 pm (Local) Opens in 59h 33m
London1:27 pm (Local) Opens in 61h 40m
New York8:28 am (Local) Opens in 1h 2m

STOX50 - Biểu đồ

Điều khoản hợp đồng

FXTM Standard 35 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 - 50 -3.61 -2.28 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:23 -4 7 2021-05-13 5.2806 -5.2806
FXTM ECN 25 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 - 50 -3.61 -2.28 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:57 -4 7 2021-05-13 5.2806 -5.2806
FXTM ECN MT5 25 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 - 50 -3.61 -2.28 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:57 -4 7 - - -
FXTM ECN Zero.mt4 39 10 0.1 50 0.1 0.1 1 0.1 - 50 -3.61 -2.28 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:23 -4 7 2021-05-13 5.2806 -5.2806
FXTM Pro MT4 25 10 0.1 5 0.1 0.1 1 0.1 50 -3.61 -2.28 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:57 -4 7 2021-02-16
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top