Cảnh báo Rủi ro Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.

US Dollar vs. Chinese Renminbi

USDCNH - Tỷ giá Trực tiếp

0

0 %

Cao: 0

Thấp: 0

MUA

0

BÁN

0

USDCNH - Biểu đồ

Điều khoản hợp đồng

Thông sốFXTM Standard
Chênh lệch Tối thiểu20
Các Chênh lệch Phổ biến23.1
Số lượng Lô100000
Hợp đồng Tối thiểu0.01
Lợi tức Tối thiểu theo Giá0.00001
Giá trị Pip /0.01 lô, CNH0.1
Số dư được Bảo hiểm1000
Hoán đổi Bán (Swap Short)-4.70
Hoán đổi Mua (Swap Long)-14.20
Mở04:00:00
Đóng23:55:00
Nhóm Số dưFX Exotics
Miễn phí Qua đêm (Phí Hàng ngày), USD mỗi lô-15
Số ngày Không Hoán đổi được phép0
Scroll Top