Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

US Dollar/Chinese Renminbi

USDCNH - Tỷ giá Trực tiếp

0

0 %

Cao: 0

Thấp: 0

MUA

0

BÁN

0

USDCNH - Biểu đồ

Điều khoản hợp đồng

Thông sốFXTM StandardFXTM ECNFXTM ECN MT5
Chênh lệch Tối thiểu2033
Các Chênh lệch Phổ biến23.11616
Số lượng Lô100000 - -
Hợp đồng Tối thiểu0.01 - -
Lợi tức Tối thiểu theo Giá0.00001 - -
Giá trị Pip /0.01 lô, CNH0.1 - -
Số dư được Bảo hiểm1000250250
Hoán đổi Bán (Swap Short)-2.03-4.70-4.70
Hoán đổi Mua (Swap Long)-4.04-14.20-14.20
Mở04:00:00 - -
Đóng23:55:00 - -
Nhóm Số dưFX ExoticsFX MinorsFX Minors
Scroll Top