USDCZK - US Dollar/Czech Koruna

Điều khoản hợp đồng

FXTM Standard 296 332 100000 0.01 0.00001 0.01 0.1 50 22.05 -33.16 00:05:00 23:55:00 FX Exotics
Micro 296 332 1000 0.01 0.00001 0.01 0.1 50 22.05 -33.16 00:05:00 23:55:00 FX Exotics
Advantage 25 174.8 100000 0.01 0.00001 0.01 0.1 50 22.05 -33.16 00:05:00 23:55:00 FX Exotics
Advantage Plus 120 213.1 100000 0.01 0.00001 0.01 0.1 50 22.05 -33.16 00:05:00 23:55:00 FX Exotics
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).