Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

US Dollar/Hong Kong Dollar

Điều khoản hợp đồng

FXTM Standard 14.4 14.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -3.94 -6.42 00:05:00 23:55:00 FX Minors -10.7 7
FXTM ECN 2.6 3.7 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -3.94 -6.42 00:05:00 23:55:00 FX Minors -10.7 7
FXTM ECN MT5 0.7 3.7 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -3.94 -6.42 00:05:00 23:55:00 FX Minors
FXTM ECN Zero.mt4 9.8 15.8 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -3.94 -6.42 00:05:00 23:55:00 FX Minors -10.7 7
FXTM Pro MT5 0.7 3.7 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -3.94 -6.42 00:05:00 23:55:00 FX Minors - 0
FXTM ECN Zero MT5 9.8 14.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -3.94 -6.42 00:05:00 23:55:00 FX Minors
FXTM Standard MT5 9.8 14.3 100000 0.01 0.00001 0.1 50 -3.94 -6.42 00:05:00 23:55:00 FX Minors
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top