USDHUF - US Dollar/Forint

Điều khoản hợp đồng

FXTM Standard 19.4 29.3 100000 0.01 0.001 0.01 10 50 -7.76 -61.16 00:15:00 23:55:00 FX Exotics
Micro 19.4 29.3 1000 0.01 0.001 0.01 10 50 -7.76 -61.16 00:15:00 23:55:00 FX Exotics
Advantage 0.1 26.3 100000 0.01 0.001 0.01 10 50 -7.76 -61.16 00:15:00 23:55:00 FX Exotics
Advantage Plus 5 17.6 100000 0.01 0.001 0.01 10 50 -7.76 -61.16 00:15:00 23:55:00 FX Exotics
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).