Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

US Dollar/Forint

USDHUF - Tỷ giá Trực tiếp

0

0 %

Cao: 0

Thấp: 0

MUA

0

BÁN

0

USDHUF - Biểu đồ

Điều khoản hợp đồng

Thông sốFXTM StandardFXTM ECNFXTM ECN Zero.mt4
Chênh lệch Tối thiểu19.444
Các Chênh lệch Phổ biến28.912.131.9
Số lượng Lô100000100000100000
Hợp đồng Tối thiểu0.010.010.01
Lợi tức Tối thiểu theo Giá0.0010.0010.001
Giá trị Pip /0.01 lô, HUF101010
Số dư được Bảo hiểm505050
Hoán đổi Bán (Swap Short)-13.98-13.98-13.98
Hoán đổi Mua (Swap Long)3.213.213.21
Mở00:05:0000:05:0000:05:00
Đóng23:55:0023:55:0023:55:00
Nhóm Số dưFX ExoticsFX ExoticsFX Exotics
Scroll Top