Cảnh báo Rủi ro Vốn của bạn đang gặp rủi ro. Bạn có thể thua lỗ nhiều hơn số tiền mà bạn đầu tư. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.
Cảnh báo Rủi ro Vốn của bạn đang gặp rủi ro.

US Dollar/Norwegian Krone USDNOK

USDNOK - Tỷ giá Trực tiếp

0

0 %

High: 0

Low: 0

BÁN

0

CHÊNH LỆCH

0

MUA

0

BÁN

0

CHÊNH LỆCH

0

MUA

0

USDNOK - Biểu đồ

Điều khoản hợp đồng

Thông sốFXTM StandardFXTM ECNFXTM ECN MT5FXTM ECN Zero.mt4FXTM PROFXTM Pro MT5FXTM ECN Zero MT5
Chênh lệch Tối thiểu47.92.47.46.67.47.46.6
Các Chênh lệch Phổ biến49.714.630.761.630.730.761.6
Số lượng Lô100000100000100000100000100000100000100000
Hợp đồng Tối thiểu0.010.010.010.010.010.010.01
Lợi tức Tối thiểu theo Giá0.000010.000010.000010.000010.000010.000010.00001
Giá trị Pip /0.01 lô0.10.10.10.10.10.10.1
Số dư được Bảo hiểm50505050505050
Hoán đổi Bán (Swap Short)-3.64-3.64-3.64-3.64-3.64-3.64-3.64
Hoán đổi Mua (Swap Long)-3.48-3.48-3.48-3.48-3.48-3.48-3.48
Mở00:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:00
Đóng23:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:00
Nhóm Số dưFX MinorsFX MinorsFX MinorsFX MinorsFX MinorsFX MinorsFX Minors
Miễn phí Qua đêm (Phí Hàng ngày), USD mỗi lô-8-8 --8-8-8 -
Số ngày Không Hoán đổi được phép77 -777 -
Scroll Top