USDPLN - US Dollar/Polish Zloty

Điều khoản hợp đồng

FXTM Standard 40 46.4 100000 0.01 0.00001 0.01 0.1 50 -34.86 -39.66 00:15:00 23:55:00 FX Exotics
Micro 40 46.4 1000 0.01 0.00001 0.01 0.1 50 -34.86 -39.66 00:15:00 23:55:00 FX Exotics
Advantage 0.3 26.9 100000 0.01 0.00001 0.01 0.1 50 -34.86 -39.66 00:15:00 23:55:00 FX Exotics
Advantage MT5 0.3 26.9 100000 0.01 0.00001 0.01 0.1 50 -34.86 -39.66 00:15:00 23:55:00 FX Exotics
Advantage Plus 39.3 34.6 100000 0.01 0.00001 0.01 0.1 50 -34.86 -39.66 00:15:00 23:55:00 FX Exotics
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).