Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

US Dollar/Swedish Krone

USDSEK - Tỷ giá Trực tiếp

0

0 %

Cao: 0

Thấp: 0

MUA

0

BÁN

0

Điều khoản hợp đồng

Thông sốFXTM StandardFXTM ECNFXTM ECN MT5FXTM ECN Zero.mt4FXTM Pro MT4FXTM Pro MT5FXTM ECN Zero MT5FXTM Standard MT5
Chênh lệch Tối thiểu61.16.277.4777.47.4
Các Chênh lệch Phổ biến61.329.433.471.733.433.461.361.3
Số lượng Lô100000100000100000100000100000100000100000100000
Hợp đồng Tối thiểu0.010.010.010.010.010.010.010.01
Lợi tức Tối thiểu theo Giá0.000010.000010.000010.000010.000010.000010.000010.00001
Giá trị Pip /0.01 lô0.10.10.10.10.10.10.10.1
Số dư được Bảo hiểm5050505050505050
Hoán đổi Bán (Swap Short)-3.33-3.33-3.33-3.33-3.33-3.33-3.33-3.33
Hoán đổi Mua (Swap Long)-2.36-2.36-2.36-2.36-2.36-2.36-2.36-2.36
Mở00:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:00
Đóng23:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:00
Nhóm Số dưFX MinorsFX MinorsFX MinorsFX MinorsFX MinorsFX MinorsFX MinorsFX Minors
Miễn phí Qua đêm (Phí Hàng ngày), USD mỗi lô-5.5-5.5 --5.5-5.5- - -
Số ngày Không Hoán đổi được phép77 -770 - -
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

USDSEK - Biểu đồ

Scroll Top