Cảnh báo Rủi ro Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.

US Dollar/Swedish Krone

USDSEK - Tỷ giá Trực tiếp

0

0 %

Cao: 0

Thấp: 0

MUA

0

BÁN

0

USDSEK - Biểu đồ

Điều khoản hợp đồng

Thông sốFXTM StandardFXTM ECNFXTM ECN MT5FXTM ECN Zero.mt4FXTM PROFXTM Pro MT5FXTM ECN Zero MT5
Chênh lệch Tối thiểu61.16.277.4777.4
Các Chênh lệch Phổ biến6221.433.465.633.433.465.6
Số lượng Lô100000100000100000100000100000100000100000
Hợp đồng Tối thiểu0.010.010.010.010.010.010.01
Lợi tức Tối thiểu theo Giá0.000010.000010.000010.000010.000010.000010.00001
Giá trị Pip /0.01 lô0.10.10.10.10.10.10.1
Số dư được Bảo hiểm50505050505050
Hoán đổi Bán (Swap Short)-3.33-3.33-3.33-3.33-3.33-3.33-3.33
Hoán đổi Mua (Swap Long)-2.36-2.36-2.36-2.36-2.36-2.36-2.36
Mở00:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:0000:05:00
Đóng23:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:00
Nhóm Số dưFX MinorsFX MinorsFX MinorsFX MinorsFX MinorsFX MinorsFX Minors
Miễn phí Qua đêm (Phí Hàng ngày), USD mỗi lô-7.4-7.4 --7.4-7.4-7.4 -
Số ngày Không Hoán đổi được phép77 -777 -
Scroll Top