Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

US Dollar/South Africa Rand

Điều khoản hợp đồng

Thông sốFXTM StandardFXTM ECNFXTM ECN Zero.mt4FXTM PRO
Chênh lệch Tối thiểu46.72230.320
Các Chênh lệch Phổ biến139.665.8150.377.7
Số lượng Lô, USD100000100000100000100000
Hợp đồng Tối thiểu0.010.010.010.01
Lợi tức Tối thiểu theo Giá0.000010.000010.000010.00001
Giá trị Pip /0.01 lô, ZAR0.10.10.10.1
Số dư được Bảo hiểm50505050
Hoán đổi Bán (Swap Short)6.186.186.186.18
Hoán đổi Mua (Swap Long)-30.97-30.97-30.97-30.97
Mở00:05:0000:05:0000:05:0000:05:00
Đóng23:55:0023:55:0023:55:0023:55:00
Nhóm Số dưFX ExoticsFX ExoticsFX ExoticsFX Exotics
Scroll Top