Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Wall Street 30 (Mini)

Điều khoản hợp đồng

FXTM Standard 20 10 0.1 5 1 0.1 1 1 - 50 -2 -4 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:813 -11 7 2021-01-07 0.6958 -0.6958
FXTM ECN 6 10 0.1 5 1 0.1 1 1 - 50 -2 -4 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:813 -11 7 2021-01-07 0.6958 -0.6958
FXTM ECN Zero.mt4 22 10 0.1 50 1 0.1 1 1 - 50 -2 -4 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:813 -11 7 2021-01-07 0.6958 -0.6958
FXTM Pro MT4 6 10 0.1 5 1 0.1 1 1 50 -2 -4 01:30:00 23:00:00 23:00:00 - 01:30:00 GTC 1:200 -11 7 2021-01-01 0.2369 -0.2369
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top