Cảnh báo Rủi ro Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.

Silver vs. Euro

Điều khoản hợp đồng

Thông sốFXTM Standard
Chênh lệch Tối thiểu7
Các Chênh lệch Phổ biến7.6
Số lượng Lô, troy oz.5000
Hợp đồng Tối thiểu0.01
Lợi tức Tối thiểu theo Giá0.001
Giá trị Pip /0.01 lô0.5
Số dư được Bảo hiểm50
Hoán đổi Bán (Swap Short)-0.04
Hoán đổi Mua (Swap Long)-0.14
Mở01:01:00
Đóng23:55:00
Trading Recess23:55:00 - 01:01:00
Trạng thái LệnhGTC
Miễn phí Qua đêm (Phí Hàng ngày), USD mỗi lô-14.3
Số ngày Không Hoán đổi được phép7
Scroll Top