Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).

Gold/Euro

Điều khoản hợp đồng

Thông sốFXTM StandardFXTM ECNFXTM ECN Zero.mt4
Chênh lệch Tối thiểu613030
Các Chênh lệch Phổ biến737081
Số lượng Lô100100100
Hợp đồng Tối thiểu0.010.010.01
Lợi tức Tối thiểu theo Giá0.010.010.01
Giá trị Pip /0.01 lô0.010.010.01
Số dư được Bảo hiểm, %505050
Hoán đổi Bán (Swap Short)-5.30-5.30-5.30
Hoán đổi Mua (Swap Long)-10.90-10.90-10.90
Mở01:05:0001:05:0001:05:00
Đóng23:55:0023:55:0023:55:00
Trading Recess23:55:00 - 01:05:0023:55:00 - 01:05:0023:55:00 - 01:05:00
Trạng thái LệnhGTCGTCGTC
Miễn phí Qua đêm (Phí Hàng ngày), USD mỗi lô-19.8-19.8-19.8
Số ngày Không Hoán đổi được phép777
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

XAUEUR - Biểu đồ

Scroll Top