XAUUSD - Gold/US Dollar

Điều khoản hợp đồng

FXTM Standard 11 45 100 0.01 0.01 0.01 50 20.01 -32.08 01:05:00 23:55:00 23:55:00 - 01:05:00 GTC -15.1 7
Micro 32 45 1 0.01 0.01 0.0001 50 20.01 -32.08 01:05:00 23:55:00 23:55:00 - 01:05:00 GTC -15.1 7
Advantage 0 9 100 0.01 0.01 0.01 50 20.01 -32.08 01:05:00 23:55:00 23:55:00 - 01:05:00 GTC -15.1 7
Advantage MT5 0 9 100 0.01 0.01 0.01 50 20.01 -32.08 01:05:00 23:55:00 23:55:00 - 01:05:00 GTC -15.1 7
Advantage Plus 20 36 100 0.01 0.01 0.01 50 20.01 -32.08 01:05:00 23:55:00 23:55:00 - 01:05:00 GTC -15.1 7
Advantage Plus MT5 20 36 100 0.01 0.01 0.01 50 20.01 -32.08 01:05:00 23:55:00 23:55:00 - 01:05:00 GTC -15.1 7
FXTM Standard MT5 9 45 100 0.01 0.01 0.01 50 20.01 -32.08 01:05:00 23:55:00 23:55:00 - 01:05:00 GTC -15.1 7
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch có rủi ro. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. Exinity Limited hoạt động theo quy định của FSC (Mauritius).