Cảnh báo Rủi ro Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.

Gold vs. US Dollar

Điều khoản hợp đồng

Thông sốFXTM StandardFXTM CENTFXTM ECNFXTM ECN MT5FXTM ECN Zero.mt4FXTM PROFXTM Pro MT5FXTM ECN Zero MT5
Chênh lệch Tối thiểu10.732599999
Các Chênh lệch Phổ biến4556352145212145
Số lượng Lô1001100100100100100100
Hợp đồng Tối thiểu0.010.010.010.010.010.010.010.01
Lợi tức Tối thiểu theo Giá0.010.010.010.010.010.010.010.01
Giá trị Pip /0.01 lô0.010.00010.010.010.010.010.010.01
Số dư được Bảo hiểm5050505050505050
Hoán đổi Bán (Swap Short)1.501.501.501.501.501.51.51.5
Hoán đổi Mua (Swap Long)-13.50-13.50-13.50-13.50-13.50-13.5-13.5-13.5
Mở01:01:0001:01:0001:01:0001:01:0001:01:0001:01:0001:01:0001:01:00
Đóng23:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:00
Trading Recess23:55:00 - 01:01:0023:55:00 - 01:01:0023:55:00 - 01:01:0023:55:00 - 01:01:0023:55:00 - 01:01:0023:55:00 - 01:01:0023:55:00 - 01:01:0023:55:00 - 01:01:00
Trạng thái LệnhGTCGTCGTCGTCGTCGTCGTCGTC
Miễn phí Qua đêm (Phí Hàng ngày), USD mỗi lô-21-21-21 --21-21-21 -
Số ngày Không Hoán đổi được phép777 -777 -
Scroll Top