Cảnh báo Rủi ro Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.
Cảnh báo Rủi ro Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro. FT Global Ltd được quản lý bởi IFSC.

Exxon Mobil Corporation

Điều khoản hợp đồng

Thông sốFXTM Pro MT5
Các Chênh lệch Phổ biến1
Số lượng Lô100
Hợp đồng Tối thiểu0.01
Lợi tức Tối thiểu theo Giá0.01
Lợi tức Tối thiểu theo Khối lượng Hợp đồng0.01
Giá trị Pip /0.01 lô0.01
Mở16:31:00
Đóng22:59:59
Trạng thái LệnhGTC
Đòn bẩy1:1
Short position allowedNo
Scroll Top