CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 77% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Maestro

ارزEUR, USD, GBP
کارمزد / کمیسیونبدون کمیسیون
حداقل سپرده5 EUR/USD/GBP

روش سپرده‌گذاری در حساب FXTM

  1. در منو بالایی در MyFXTM، «واریز وجه» (Fund Deposit) را انتخاب کنید. در فرمی که ظاهر می‌شود، از قسمت «نوع انتقال» (Transfer Type) گزینه «واریز وجه» (Fund Deposit) را انتخاب کنید. حساب داد و ستدی را که می‌خواهید وجه به آن واریز کنید انتخاب نمایید و گزینه «کارت نقدی/اعتباری» (Debit/Credit Card) را به عنوان «روش انتقال» (Transfer Method) انتخاب کنید. در قسمت «ارز انتقال» (Transfer Currency)، ارز مربوط به حساب خود را انتخاب کنید و پس از وارد کردن مبلغ واریز بر روی «تایید» (Confirm) کلیک کنید.
  2. پس از بررسی درستی همه اطلاعات، بر روی «ارسال» (Submit) کلیک کنید. پس از کلیک کردن بر روی گزینه «ارسال» به صفحه پردازش پرداخت هدایت می‌شوید که در آنجا باید مشخصات کارت خود را وارد کنید.
  3. وضعیت سپرده خود را می‌توانید در «تاریخچه MyFXTM» ببینید.

اطلاعات مهم

در هنگام سپرده‌گذاری به نکات زیر توجه کنید:

ارزEUR, USD, GBP
کارمزد / کمیسیون2 GBP/ 3 USD/ 2 EUR
زمان پردازش

اگر می‌خواهید از حساب داد و ستد خود به کارت نقدی/اعتباری خود وجه منتقل کنید، باید درخواستی را در MyFXTM پر کنید.

روش برداشت وجه از حساب FXTM

  1. گزینه «برداشت وجه» (Fund Withdrawals) را از منو بالایی MyFXTM انتخاب کنید. پس از انتخاب «برداشت» (Withdrawal) به عنوان »نوع انتقال» (Transfer Type) در فرم ظاهر شده، حساب داد و ستدی را که می‌خواهید از آن وجه برداشت کنید انتخاب نمایید. در «روش انتقال» (Transfer Method) گزینه «کارت نقدی/اعتباری» (Debit/Credit Card) را انتخاب کنید.
  2. ارزی را که می‌خواهید برداشت را بر آن اساس انجام دهید به همراه شماره کارت، تاریخ انقضا، نام دارنده کارت و بانک صادرکننده را انتخاب کنید. پیش از پر کردن دیگر قسمت‌های فرم و کلیک کردن بر روی «ارسال»، حتماً شرایط برداشت ما را بخوانید.
  3. سابقه وضعیت برداشت خود را می‌توانید در «تاریخچه MyFXTM» ببینید.

اطلاعات مهم

Scroll Top