FXTM Invest Profit calculator

FXTM Invest Profit Calculator

1
Jumlah pelaburan (USD)
2
Perkongsian Keuntungan %
0%
300%
3
Perkongsian Keuntungan %
0%
50%
4
Jumlah pengeluaran kasar (USD)
0
1500
Results
USD 1500
USD 500
Jumlah dibayar kepada Pengurus berdasarkan 0% perkongsian keuntungan
USD 1000
Pengeluaran bersih
Scroll Top