CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 77% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

FAQ

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ngày hôm nay?

Chuyển tiền nội bộ

  1. Vào trang “Chuyển tiền nội bộ” trong mục “Tiền của tôi” trong MyFXTM.
  2. Chọn tài khoản mà bạn muốn chuyển tiền từ đó hoặc đến đó, số tiền và bấm “Xác nhận”.

- Bạn chỉ có thể chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản giao dịch của bạn

- Chỉ có thể chuyển tiền bằng tiền tệ của các tài khoản đó.

- Không có giới hạn tối thiểu/tối đa với chuyển tiền nội bộ.

Không! Mọi yêu cầu chuyển tiền nội bộ đều miễn phí.
Tuy nhiên, nếu tiền tệ của các tài khoản khác nhau, tiền sẽ được chuyển đổi theo tỉ giá của FXTM vào ngày tiền được ghi có vào tài khoản.

Chuyển tiền nội bộ được xử lý trong vài phút. Nếu bạn gặp tình trạng chậm trễ, vui lòng liên hệ với phòng Hậu bị của chúng tôi.

Back to FAQ
Scroll Top