CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 77% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

FAQ

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn ngày hôm nay?

Xác minh hồ sơ của bạn

Sau khi trở thành khách hàng đã được xác minh, bạn sẽ có thể sử dụng tất cả các dịch vụ và sản phẩm của FXTM. Xác minh hồ sơ của bạn bằng cách đăng tải bản sao màu rõ ràng (hình chụp bằng thiết bị di động hoặc scan) của các tài liệu sau:

  1. Chứng minh nhận dạng - hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc bằng lái xe
  2. Chứng minh địa chỉ - sao kê ngân hàng/thẻ hoặc hóa đơn tiện ích. Ví dụ về giấy tờ có thể được cung cấp là:
  • Hóa đơn nước/gas/điện/internet/điện thoại.
  • Chứng nhận cư trú.

Vui lòng kiểm tra thông tin sau đây trước khi đăng tải:

  • Dung lượng của giấy tờ tải lên không được quá 25MB.
  • Tập tin có một trong các định dạng sau: gif, jpg, tiff, png, doc, docx và pdf.

Nếu thông báo lỗi vẫn xảy ra, bạn có thể gửi giấy tờ của bạn đến documents@forextime.co.uk.

Sau khi đã đăng tải tất cả giấy tờ của bạn, có thể mất đến 20 phút trong giờ làm việc đến 24 giờ để xác minh hồ sơ của bạn.

Nếu hóa đơn (tiện ích) không đứng tên bạn, bạn có thể gửi cho chúng tôi một bản sao sao kê ngân hàng gần đây (không quá 6 tháng) để sử dụng làm bằng chứng địa chỉ của bạn,

Nếu bạn không có giấy tờ nào bên trên, vui lòng cung cấp cho chúng tôi giấy tờ chính thức thể hiện tên và địa chỉ cư trú của bạn hoặc gửi email đến documents@forextime.co.uk

Back to FAQ
Scroll Top