CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 77% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Giới hạn Dừng bán là gì? Trading Basics

Chuỗi Video Đào tạo về Forex

Lệnh Giới hạn Dừng bán trong giao dịch Forex là gì?

Vì chúng ta đã biết Giới hạn Dừng mua là gì, tất nhiên là chúng ta sẽ bàn về đối tác bán của nó. Lệnh chờ được gọi là “Giới hạn Dừng bán”,kết hợp lệnh Dừng bán và Giới hạn Dừng bán, và hiện chỉ sẵn có trên nền tảng MetaTrader 5. Loại lệnh chờ này cho phép nhà giao dịch chỉ định giá thấp hơn Giá Hiện tại của công cụ mà họ đang giao dịch. Giá được chỉ định thấp hơn Giá Hiện tại được gọi đơn giản là Giá. Nếu và khi Giá được đạt tới, lệnh Giới hạn Bán tự động được đặt ở mức giá cao hơn. Mức cao hơn này được gọi là giá Giới hạn Dừng.

Trong bối cảnh này, lệnh Giới hạn Bán sẽ được đặt chỉ khi giá Mua đạt tới mức Giá. Chúng ta đang đề cập đến giá Mua, tất nhiên, bởi vì chúng ta đang mong muốn bán. Sau khi giá Mua giảm xuống Giá Giới hạn Dừng, lệnh Giới hạn Bán được kích hoạt và vị thế được đóng. Vậy, chẳng hạn, nếu nhà giao dịch mong muốn bán EURUSD và giá hiện tại là 1.3050, anh ấy có thể quyết định đặt Giá là 1.2950 vì anh ấy tin rằng nó sẽ đạt điểm đó. Tuy nhiên, vì anh ấy tin rằng nó sẽ tăng trước khi tiếp tục giảm, nên anh ấy đặt lệnh Bán với Giá Giới hạn Dừng là 1.3000.

Giới hạn Dừng bán được sử dụng bởi nhà giao dịch dự đoán rằng biến động giá công cụ của họ sẽ tạm thời tăng trước khi tiếp tục giảm.

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top