CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 77% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Mức Ngưng giao dịch là gì? Forex Basics

Chuỗi Video Đào tạo về Forex

Mức Ngưng giao dịch trong giao dịch Forex là gì?

Giờ đây, bạn đã biết Lệnh gọi Ký quỹ và Số dư khả dụng là gì, đã đến lúc tìm hiểu mức Ngưng giao dịch là gì. Đây là điểm mà tại đó nhà môi giới bắt đầu đóng các vị thế mở ít sinh lợi nhất, để giải phóng thêm ký quỹ. Mỗi nhà môi giới đặt ra mức Ngưng giao dịch của riêng mình, và tại FXTM bạn có thể thấy chính xác tại điểm nào mức Ngưng giao dịch sẽ được kích hoạt cho mỗi tài khoản trong phần Tổng quan về Tài khoản Giao dịch của website. Hãy lấy Tài khoản Tiêu chuẩn của FXTM làm ví dụ. Tài khoản này có mức Ngưng giao dịch là 20% và Lệnh gọi Ký quỹ là 40%, có nghĩa là sau khi nhà giao dịch chạm mức 40% của Lệnh gọi Ký quỹ, anh ấy sẽ nhận được Lệnh gọi Ký quỹ. Sau đó, nhà giao dịch vẫn chưa bắt đầu đóng các vị thế ít sinh lợi nhất và chịu thêm thua lỗ giảm xuống mức 20%, FXTM sẽ bắt đầu đóng các vị thế này cho anh ấy vì mức Ngưng giao dịch.

Khước từ trách nhiệm: Tài liệu được viết/trực quan bao gồm ý kiến và ý tưởng của cá nhân. Nội dung không nên được hiểu là chứa bất kỳ loại lời khuyên đầu tư nào và/hoặc lời mời chào tham gia bất kỳ giao dịch nào. Nó không ngụ ý về nghĩa vụ mua dịch vụ đầu tư, cũng không đảm bảo hoặc dự đoán hiệu suất trong tương lai. FXTM, các công ty con, đại lý, giám đốc, cán bộ hoặc nhân viên của công ty không đảm bảo tính chính xác, hợp lệ, kịp thời hoặc hoàn chỉnh của mọi thông tin hoặc số liệu được cung cấp và không nhận bất kỳ trách nhiệm nào đối với mọi tổn thất phát sinh từ việc đầu tư dựa trên các thông tin và số liệu đó.

Cảnh báo về Rủi ro: Có một mức độ rủi ro cao liên quan đến giao dịch các sản phẩm đòn bẩy như forex và CFD. Bạn không nên mạo hiểm nhiều hơn mức mà bạn có đủ khả năng để mất, bạn có thể mất nhiều hơn số vốn đầu tư ban đầu của mình. Bạn không nên giao dịch trừ khi bạn hoàn toàn hiểu mức độ rủi ro thua lỗ thực sự. Khi giao dịch, bạn phải luôn cân nhắc mức độ kinh nghiệm của bạn. Nếu rủi ro có liên quan có vẻ không rõ ràng đối với bạn, hãy tìm kiếm tư vấn tài chính độc lập.

Scroll Top