CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Tài khoản CFD Cổ phiếu

Tài khoản CFD Cổ phiếu

Tài khoản CFD Cổ phiếu MT4 đầu tiên

Chi tiết Tài khoản

Nền tảng Giao dịch MetaTrader 4
Đồng tiền trong Tài khoản USD / EUR / GBP
Tỷ lệ Đòn bẩy / Mức ký quỹ. Đòn bẩy cố định 1:5 đối với cổ phiếu Mỹ và 1:3 đối với cổ phiếu Châu Âu
Tiền nạp tối đa
Tiền nạp tối thiểu $/€/£ 100
Hoa hồng
Khớp lệnh Khớp lệnh Nhanh
Chênh lệch Từ 0,1 pip 3
Báo động Số dư
Tạm Dừng
Miễn phí qua đêm
Mức Giới hạn & Dừng 1 chênh lệch
Hiển thị giá 2 decimals
Công cụ Giao dịch Hơn 120 cổ phiếu Mỹ
Hơn 40 cổ phiếu Châu Âu
Khối lượng Tối thiểu bằng Lô trên mỗi Giao dịch 0.01
Lô rất nhỏ (0.01)
Lô nhỏ (0.1)
Lô Standard (1)
Lô Step 0.01
Khối lượng Tối đa mỗi Giao dịch 10
Số Lệnh Tối đa 100
Số Lệnh chờ Tối đa 100

Scroll Top