Cảnh báo Rủi ro CFD là công cụ phức tạp và có rủi ro mất tiền cao nhanh chóng do đòn bẩy. 70% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ mất tiền khi giao dịch CFD với nhà cung cấp này. Bạn nên cân nhắc xem liệu bạn có hiểu CFD hoạt động như thế nào và liệu bạn có đủ khả năng để chịu rủi ro mất tiền cao của mình hay không.

Gold/US Dollar

Điều khoản hợp đồng

Thông sốFXTM StandardFXTM CENTFXTM ECNFXTM ECN Zero.mt4FXTM PRO
Chênh lệch Tối thiểu10.732599
Các Chênh lệch Phổ biến4556354521
Số lượng Lô1001100100100
Hợp đồng Tối thiểu0.010.010.010.010.01
Lợi tức Tối thiểu theo Giá0.010.010.010.010.01
Lợi tức Tối thiểu theo Khối lượng Hợp đồng0.010.010.010.010.01
Giá trị Pip /0.01 lô0.010.00010.010.010.01
Số dư được Bảo hiểm5050505050
Hoán đổi Bán (Swap Short)2.62.62.62.62.6
Hoán đổi Mua (Swap Long)-13-13-13-13-13
Đóng23:55:0023:55:0023:55:0023:55:0023:55:00
Trading Recess23:55:00 - 01:05:0023:55:00 - 01:05:0023:55:00 - 01:05:0023:55:00 - 01:05:0023:55:00 - 01:05:00
Trạng thái LệnhGTCGTCGTCGTCGTC
Miễn phí Qua đêm (Phí Hàng ngày), USD mỗi lô-14.3-14.3-14.3-14.3-14.3
Số ngày Không Hoán đổi được phép22222
Scroll Top