การเตือนความเสี่ยง: CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงในการที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ 80% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจถึงระบบการทำงานของ CFD และพร้อมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินที่สูงแล้วหรือไม่
การเตือนความเสี่ยง: CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงในการที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ 80% ของบัญชีนักลงทุนรายย่อยเสียเงินเมื่อซื้อขาย CFD กับผู้ให้บริการรายนี้ คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจถึงระบบการทำงานของ CFD และพร้อมรับความเสี่ยงในการสูญเสียเงินที่สูงแล้วหรือไม่

FXTMbasejump Legend Shares World-Record Journey with BBC

In November 2016, the #FXTMbasejump project concluded with Red Bull athlete, Valery Rozov, conquering a world-record in BASE jumping. The jump was performed from mount Cho Oyu in China at 7700metres, following a series of trainings and expeditions in various countries around the world.

After sharing his experience with Chinese and International media, Valery was invited to look back on the journey to the world-record at the GMT BBC World News show on the 12th of January, 2017. The renowned BASE jumper was invited for two interviews, where the second also featured the athlete’s oldest son, Andrey Rozov.

Some of the things discussed during the interviews were:

  • Valery’s journey to Cho Oyu and the world-record
  • How he began his career in BASE jumping
  • The importance of his training and preparation
  • His emotions before and after the jump

You can watch the full interviews below:

BBC Interview with World Record BASE jumper Valery Rozov | #FXTMbasejump London 12/01/17

BBC Interview World Record BASE Jumper Valery Rozov & his Son, Andrey Rozov | London 12/01/17

Take a look back at the entire journey of the FXTMbasejump project, here.

Still not trading with a leading broker? Register today.

Disclaimer: The content in this video comprises personal opinions and ideas and should not be construed as containing personal and/or other investment advice and/or an offer of and/or solicitation for any transactions in financial instruments and/or a guarantee and/or prediction of future performance. FXTM, its affiliates, agents, directors, officers or employees do not guarantee the accuracy, validity, timeliness or completeness of any information or data made available and assume no liability as to any loss arising from any investment based on the same.

ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมล่าสุด

Scroll Top