Học giao dịch
qua Hội thảo trực tuyến FXTM

Học cách giao dịch trên các thị trường tài chính toàn cầu thông qua hội thảo trực tuyến miễn phí của chúng tôi.

Thư viện Hội thảo trực tuyến

Bạn bỏ lỡ một hội thảo trực tuyến? Đừng lo! Hãy đăng nhập để xem lại miễn phí tất cả các hội thảo trực tuyến trong thư viện của chúng tôi.

Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản, hãy nhấn vào đây để thực hiện.

The Early Stages of a New Trend Enigma | 19.08.2020
1 year 2 tháng ago
Introduction to Stock Trading on MT5 | 18.08.2020
1 year 2 tháng ago
FXTM’s Stocks Account Explored | 13.08.2020
1 year 2 tháng ago
Monthly Outlook webinar | July 2020
1 year 4 tháng ago
Monthly Outlook webinar | July 2020
1 year 4 tháng ago
Live Market Analysis and Q&A | 4 June 2020
1 year 5 tháng ago
Japanese Candlesticks in Practice | 03.06.2020
1 year 5 tháng ago
Monthly Outlook webinar | June 2020
1 year 5 tháng ago
Fundamental Overview & Technical Trading Opportunities | 19.05.2020
1 year 6 tháng ago
FXTM Educational Resources | 06.05.2020
1 year 6 tháng ago
Understanding orders in MT4 | 08.04.2020
1 year 7 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 20/04/2020
1 year 7 tháng ago
Live Market Analysis and Q&A | FXTM | 15.04.2020
1 year 7 tháng ago
Monthly Outlook webinar | 9th April 2020
1 year 7 tháng ago
Coronavirus’ Impact on the Market: Live Analysis | 06.04.2020
1 year 7 tháng ago
The Foundation of Online Trading Part 2 | 27.03.2020
1 year 7 tháng ago
Hội thảo trực tuyến 'Giao Dịch Mô Hình Harmonic_ ABCD, Crab và Shark' | 19.03.2020
1 year 7 tháng ago
Live Q&A: Volatile Markets, Coronavirus and the Economy | FXTM | 23.03.2020
1 year 8 tháng ago
The Moving Average Spring Strategy Applied | 05.03.2020
1 year 8 tháng ago
The FXTM Trader App | 17.02.2020
1 year 8 tháng ago
FXTM Account Types Explained | 13.02.2020
1 year 9 tháng ago
Forex Basics: Using Orders | 05.02.2020
1 year 9 tháng ago
Introduction to Japanese Candlesticks | 30.01.2020
1 year 9 tháng ago
FXTM Invest – Applied | 22/01/2020
1 year 10 tháng ago
Building a Trader’s Mindset | 20.12.2019
1 year 10 tháng ago
FXTM Invest – Risk Management | 16.12.2019
1 year 11 tháng ago
The Moving Average Spring Strategy Applied | 18.12.2019
1 year 11 tháng ago
‘The Crab Harmonic Trading Strategy’ webinar | 25.11.2019
1 year 12 tháng ago
Building a Trader’s Mindset | 20.11.2019
2 years 6 days ago
The Moving Average Spring Strategy - Simplified | 14.11.2019
2 years 1 week ago
FXTM Shares webinar | 05.11.2019
2 years 2 weeks ago
The Foundation of Online Trading webinar | 06.11.2019
2 years 2 weeks ago
FXTM Invest Applied | 31.10.2019
2 years 3 weeks ago
The Moving Average Spring Strategy Applied - Short Time Frames | 23.10.2019
2 years 3 weeks ago
The Process of building a Trader's Mindset
2 years 1 tháng ago
The Moving Average Spring Strategy - Risk Management | 30.09.2019
2 years 1 tháng ago
Choosing a FXTM account type | 04.09.2019
2 years 2 tháng ago
Introduction to Japanese Candlesticks Part I | 21.08.2019
2 years 3 tháng ago
Introduction to Forex Basics Part II | 07.08.2019
2 years 3 tháng ago
Introduction to MetaTrader 4 | 22.07.2019
2 years 4 tháng ago
Live Analysis: Fundamenta Analysis Part II | 25.06.2019
2 years 4 tháng ago
Live Analysis: The Gift of Online Trading | 10.07.2019
2 years 4 tháng ago
Live Analysis: The Moving Average Spring Strategy | 17.07.2019
2 years 4 tháng ago
Live Analysis: The Moving Average Spring Strategy | 19.06.2019
2 years 5 tháng ago
Risk Management 104 | 10.06.2019
2 years 5 tháng ago
Risk Management 103 | 29.05.2019
2 years 5 tháng ago
Live Analysis: The Moving Average Spring Strategy | 29.05.2019
2 years 5 tháng ago
Risk Management 102 | 13.05.2019
2 years 6 tháng ago
Introduction to MT4 | 07.05.2019
2 years 6 tháng ago
The Role of Fundamental Analysis in Online Trading | 15.05.2019
2 years 6 tháng ago
Trading with Popular Chart Pattern Reversals | 09.05.2019
2 years 6 tháng ago
Risk Management 101 | 10.04.2019
2 years 7 tháng ago
The Moving Average Spring Strategy Part II | 16.04.2019
2 years 7 tháng ago
Introduction to MetaTrader4 Part II | 09.04.2019
2 years 7 tháng ago
Live Market Analysis | 22.02.2019
2 years 8 tháng ago
Bollinger Bands, MACD and Fibonacci Trading Strategy | 01.03.2019
2 years 8 tháng ago
Trend Indicators and Popular Trading Strategies | 28.02.2019
2 years 8 tháng ago
Live Market Analysis | 08.02.2019
2 years 9 tháng ago
Live Market Analysis | 15.02.2019
2 years 9 tháng ago
Intro to MT4 | 13.02.2019
2 years 9 tháng ago
Live Market Trading Strategies | 29.01.2019
2 years 9 tháng ago
The Elliot Wave Principle and Trading Strategies | 22.01.2019
2 years 9 tháng ago
Live Market Trading Strategies | 15.01.2019
2 years 9 tháng ago
The Elliot Wave Principle and Trading Strategies | 08.01.2019
2 years 9 tháng ago
Moving Averages, RSI & Momentum Trading Strategy webinar | 25.01.2019
2 years 9 tháng ago
FXTM Invest webinar | 31.01.2019
2 years 9 tháng ago
The Moving Average Spring Strategy | 16.01.2019
2 years 10 tháng ago
Riding the Trend – Season 3 (commodities) | 08.11.2018
3 years 2 weeks ago
Live Market Trading Strategies webinar | 06.11.2018
3 years 2 weeks ago
The Elliot Wave Principle and Trading Strategies webinar| 02.11.2018
3 years 2 weeks ago
Support & Resistance | 25.10.2018
3 years 1 tháng ago
Riding the Trend – Season 2 | 20.09.2018
3 years 1 tháng ago
Understanding Oscillators webinar | 26.09.2018
3 years 1 tháng ago
Moving Average Envelopes and the Postman Strategy | 30/08/2018
3 years 2 tháng ago
Advanced MT4 | 16/07/2018
3 years 2 tháng ago
Risk Management Webinar | 23.08.2018
3 years 3 tháng ago
Riding the Trend: A Simple Trend Following Strategy Webinar | 16.08.2018
3 years 3 tháng ago
Riding The Trend: A Simple Trend Following Strategy | 13.06.2018
3 years 5 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 21/05/2018
3 years 6 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 14/05/2018
3 years 6 tháng ago
Chart Types Webinar with Jacques Nel | 09.05.2018
3 years 6 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 07/05/2018
3 years 6 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 30/04/2018
3 years 6 tháng ago
Bollinger Bands Strategy | 25.04.2018
3 years 7 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 23/04/2018
3 years 7 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 16/04/2018
3 years 7 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 09/04/2018
3 years 7 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 26/03/2018
3 years 8 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 19/03/2018
3 years 8 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 12/03/2018
3 years 8 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 05/03/2018
3 years 8 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 26/02/2018
3 years 9 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 29/01/2018
3 years 10 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 22/01/2018
3 years 10 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 15/01/2018
3 years 10 tháng ago
Deleted video
51 years 11 tháng ago
Deleted video
51 years 11 tháng ago
Deleted video
51 years 11 tháng ago
The Early Stages of a New Trend Enigma | 19.08.2020
1 year 2 tháng ago
Introduction to Stock Trading on MT5 | 18.08.2020
1 year 2 tháng ago
FXTM’s Stocks Account Explored | 13.08.2020
1 year 2 tháng ago
Monthly Outlook webinar | July 2020
1 year 4 tháng ago
Monthly Outlook webinar | July 2020
1 year 4 tháng ago
Live Market Analysis and Q&A | 4 June 2020
1 year 5 tháng ago
Japanese Candlesticks in Practice | 03.06.2020
1 year 5 tháng ago
Monthly Outlook webinar | June 2020
1 year 5 tháng ago
Fundamental Overview & Technical Trading Opportunities | 19.05.2020
1 year 6 tháng ago
FXTM Educational Resources | 06.05.2020
1 year 6 tháng ago
Understanding orders in MT4 | 08.04.2020
1 year 7 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 20/04/2020
1 year 7 tháng ago
Live Market Analysis and Q&A | FXTM | 15.04.2020
1 year 7 tháng ago
Monthly Outlook webinar | 9th April 2020
1 year 7 tháng ago
Coronavirus’ Impact on the Market: Live Analysis | 06.04.2020
1 year 7 tháng ago
The Foundation of Online Trading Part 2 | 27.03.2020
1 year 7 tháng ago
Hội thảo trực tuyến 'Giao Dịch Mô Hình Harmonic_ ABCD, Crab và Shark' | 19.03.2020
1 year 7 tháng ago
Live Q&A: Volatile Markets, Coronavirus and the Economy | FXTM | 23.03.2020
1 year 8 tháng ago
The Moving Average Spring Strategy Applied | 05.03.2020
1 year 8 tháng ago
The FXTM Trader App | 17.02.2020
1 year 8 tháng ago
FXTM Account Types Explained | 13.02.2020
1 year 9 tháng ago
Forex Basics: Using Orders | 05.02.2020
1 year 9 tháng ago
Introduction to Japanese Candlesticks | 30.01.2020
1 year 9 tháng ago
FXTM Invest – Applied | 22/01/2020
1 year 10 tháng ago
Building a Trader’s Mindset | 20.12.2019
1 year 10 tháng ago
FXTM Invest – Risk Management | 16.12.2019
1 year 11 tháng ago
The Moving Average Spring Strategy Applied | 18.12.2019
1 year 11 tháng ago
‘The Crab Harmonic Trading Strategy’ webinar | 25.11.2019
1 year 12 tháng ago
Building a Trader’s Mindset | 20.11.2019
2 years 6 days ago
The Moving Average Spring Strategy - Simplified | 14.11.2019
2 years 1 week ago
FXTM Shares webinar | 05.11.2019
2 years 2 weeks ago
The Foundation of Online Trading webinar | 06.11.2019
2 years 2 weeks ago
FXTM Invest Applied | 31.10.2019
2 years 3 weeks ago
The Moving Average Spring Strategy Applied - Short Time Frames | 23.10.2019
2 years 3 weeks ago
The Process of building a Trader's Mindset
2 years 1 tháng ago
The Moving Average Spring Strategy - Risk Management | 30.09.2019
2 years 1 tháng ago
Choosing a FXTM account type | 04.09.2019
2 years 2 tháng ago
Introduction to Japanese Candlesticks Part I | 21.08.2019
2 years 3 tháng ago
Introduction to Forex Basics Part II | 07.08.2019
2 years 3 tháng ago
Introduction to MetaTrader 4 | 22.07.2019
2 years 4 tháng ago
Live Analysis: Fundamenta Analysis Part II | 25.06.2019
2 years 4 tháng ago
Live Analysis: The Gift of Online Trading | 10.07.2019
2 years 4 tháng ago
Live Analysis: The Moving Average Spring Strategy | 17.07.2019
2 years 4 tháng ago
Live Analysis: The Moving Average Spring Strategy | 19.06.2019
2 years 5 tháng ago
Risk Management 104 | 10.06.2019
2 years 5 tháng ago
Risk Management 103 | 29.05.2019
2 years 5 tháng ago
Live Analysis: The Moving Average Spring Strategy | 29.05.2019
2 years 5 tháng ago
Risk Management 102 | 13.05.2019
2 years 6 tháng ago
Introduction to MT4 | 07.05.2019
2 years 6 tháng ago
The Role of Fundamental Analysis in Online Trading | 15.05.2019
2 years 6 tháng ago
Trading with Popular Chart Pattern Reversals | 09.05.2019
2 years 6 tháng ago
Risk Management 101 | 10.04.2019
2 years 7 tháng ago
The Moving Average Spring Strategy Part II | 16.04.2019
2 years 7 tháng ago
Introduction to MetaTrader4 Part II | 09.04.2019
2 years 7 tháng ago
Live Market Analysis | 22.02.2019
2 years 8 tháng ago
Bollinger Bands, MACD and Fibonacci Trading Strategy | 01.03.2019
2 years 8 tháng ago
Trend Indicators and Popular Trading Strategies | 28.02.2019
2 years 8 tháng ago
Live Market Analysis | 08.02.2019
2 years 9 tháng ago
Live Market Analysis | 15.02.2019
2 years 9 tháng ago
Intro to MT4 | 13.02.2019
2 years 9 tháng ago
Live Market Trading Strategies | 29.01.2019
2 years 9 tháng ago
The Elliot Wave Principle and Trading Strategies | 22.01.2019
2 years 9 tháng ago
Live Market Trading Strategies | 15.01.2019
2 years 9 tháng ago
The Elliot Wave Principle and Trading Strategies | 08.01.2019
2 years 9 tháng ago
Moving Averages, RSI & Momentum Trading Strategy webinar | 25.01.2019
2 years 9 tháng ago
FXTM Invest webinar | 31.01.2019
2 years 9 tháng ago
The Moving Average Spring Strategy | 16.01.2019
2 years 10 tháng ago
Riding the Trend – Season 3 (commodities) | 08.11.2018
3 years 2 weeks ago
Live Market Trading Strategies webinar | 06.11.2018
3 years 2 weeks ago
The Elliot Wave Principle and Trading Strategies webinar| 02.11.2018
3 years 2 weeks ago
Support & Resistance | 25.10.2018
3 years 1 tháng ago
Riding the Trend – Season 2 | 20.09.2018
3 years 1 tháng ago
Understanding Oscillators webinar | 26.09.2018
3 years 1 tháng ago
Moving Average Envelopes and the Postman Strategy | 30/08/2018
3 years 2 tháng ago
Advanced MT4 | 16/07/2018
3 years 2 tháng ago
Risk Management Webinar | 23.08.2018
3 years 3 tháng ago
Riding the Trend: A Simple Trend Following Strategy Webinar | 16.08.2018
3 years 3 tháng ago
Riding The Trend: A Simple Trend Following Strategy | 13.06.2018
3 years 5 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 21/05/2018
3 years 6 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 14/05/2018
3 years 6 tháng ago
Chart Types Webinar with Jacques Nel | 09.05.2018
3 years 6 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 07/05/2018
3 years 6 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 30/04/2018
3 years 6 tháng ago
Bollinger Bands Strategy | 25.04.2018
3 years 7 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 23/04/2018
3 years 7 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 16/04/2018
3 years 7 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 09/04/2018
3 years 7 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 26/03/2018
3 years 8 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 19/03/2018
3 years 8 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 12/03/2018
3 years 8 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 05/03/2018
3 years 8 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 26/02/2018
3 years 9 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 29/01/2018
3 years 10 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 22/01/2018
3 years 10 tháng ago
Lukman's Week Ahead | 15/01/2018
3 years 10 tháng ago
Deleted video
51 years 11 tháng ago
Deleted video
51 years 11 tháng ago
Deleted video
51 years 11 tháng ago

Gặp gỡ các chuyên gia của chúng tôi

Trần Đại Phát

Trần Đại Phát

Trần Đại Phát là chuyên gia cao cấp về phân tích và đào tạo thị trường tài chính tại FXTM, sinh ra tại Việt Nam. Ông có bằng Cử nhân chuyên ngành Đầu tư của Đại học Kinh tế Quốc dân tại Hà Nội, Việt Nam, và 5 năm kinh nghiệm trên thị trường tài chính. Trần Đại Phát cũng đã tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về cả thị trường chứng khoán và ngoại hối, cũng như hàng hóa. Ông tham gia FXTM với tư cách là chuyên gia cao cấp về phân tích và đào tạo thị trường tài chính. Cho đến ngày nay, Trần Đại Phát không ngừng chia sẻ kiến ​​thức thị trường sâu rộng của mình – đồng thời khuyến khích các nhà giao dịch phát triển chiến lược đơn giản của riêng họ để tối đa hóa tiềm năng giao dịch của mình.

Scroll Top