Maestro

Đồng tiềnEUR, USD, GBP
PhíKhông tính phí
Tiền nạp Tối thiểu5 EUR/USD/GBP

Cách Nạp Tiền vào Tài khoản FXTM

  1. Ở trình đơn phía trên trong MyFXTM, chọn "Nạp Tiền". Trong biểu mẫu xuất hiện, hãy chắc chắn bạn đã chọn "Nạp Tiền" trong trường "Kiểu Chuyển tiền". Chọn tài khoản giao dịch mà bạn muốn nạp tiền vào và chọn "Thẻ ghi nợ/Thẻ tín dụng" trong trường "Phương thức Chuyển tiền". Trong trường "Đồng tiền Chuyển", chọn đồng tiền mà tài khoản bạn được quy định, nhập số tiền mà bạn muốn nạp và nhấp "Xác nhận".
  2. Sau khi kiểm tra chắc chắn tất cả thông tin của bạn đã chính xác, nhấp "Gửi". Khi nhấp "Gửi", bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang xử lý thanh toán, nơi bạn sẽ cần cung cấp thông tin thẻ của mình.
  3. Bạn có thể xem trạng thái nạp tiền trong Lịch sử MyFXTM.

Thông tin Quan trọng

Khi nạp tiền, xin vui lòng lưu ý những điểm sau:

Đồng tiềnEUR, USD, GBP
Phí2 GBP/ 3 USD/ 2 EUR
Thời gian xử lý

Nếu bạn muốn rút tiền từ tài khoản giao dịch vào Thẻ ghi nợ/Thẻ tín dụng, bạn phải hoàn thành một yêu cầu trong MyFXTM.

Cách rút tiền từ Tài khoản FXTM

  1. Chọn Rút Tiền từ trình đơn phía trên trong MyFXTM. Một khi chắc chắn rằng bạn đã chọn "Rút tiền" trong trường "Kiểu Chuyển tiền" trong biểu mẫu xuất hiện, chọn tài khoản giao dịch mà bạn muốn rút tiền từ đó. Trong "Phương thức Chuyển tiền", chọn "Thẻ ghi nợ/Thẻ tín dụng".
  2. Chọn đồng tiền mà bạn muốn thực hiện rút tiền, số thẻ, ngày hết hạn, tên chủ thẻ và ngân hàng phát hành. Trước khi điền vào phần còn lại của mẫu yêu cầu và nhấp "Xác nhận", hãy đảm bảo rằng bạn đã đọc các điều kiện rút tiền của chúng tôi.
  3. Bạn có thể theo dõi trạng thái rút tiền trong "Lịch sử MyFXTM".

Thông tin Quan trọng

Scroll Top