XAUUSD - Gold/US Dollar

Điều khoản hợp đồng

FXTM Standard 11 45 100 0.01 0.01 0.01 0.01 50 -5.80 -12.60 01:05:00 23:55:00 23:55:00 - 01:05:00 GTC Spot Metals -19.4 7
Micro 20 45 1 0.01 0.01 0.01 0.0001 50 -5.80 -12.60 01:05:00 23:55:00 23:55:00 - 01:05:00 GTC Spot Metals -19.4 7
Advantage 0 9 100 0.01 0.01 0.01 0.01 50 -5.80 -12.60 01:05:00 23:55:00 23:55:00 - 01:05:00 GTC Spot Metals -19.4 7
Advantage MT5 0 9 100 0.01 0.01 0.01 0.01 50 -5.80 -12.60 01:05:00 23:55:00 23:55:00 - 01:05:00 GTC Spot Metals -19.4 7
Advantage Plus 20 36 100 0.01 0.01 0.01 0.01 50 -5.80 -12.60 01:05:00 23:55:00 23:55:00 - 01:05:00 GTC Spot Metals -19.4 7
Advantage Plus MT5 20 36 100 0.01 0.01 0.01 0.01 50 -5.8 -12.6 01:05:00 23:55:00 23:55:00 - 01:05:00 GTC Spot Metals -19.4 7
Đăng Ký Để Giao Dịch

Giao dịch tiềm ẩn rủi ro lớn. Vốn của bạn có thể gặp rủi ro.

Scroll Top