Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Musisz upewnić się, że rozumiesz, jak CFD działają i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Musisz upewnić się, że rozumiesz, jak CFD działają i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

FAQ

What can we help you with today?

Specyfikacje kont

Tak.

Konto firmowe możesz otworzyć w dwóch prostych krokach w dziale Otwieranie Konta:

 1. Wyślij email na adres documents@forextime.com by złożyć zlecenie
 2. Prześlij dokumenty firmowe
 

Do otwarcia konta firmowego potrzebne są następujące dokumenty: 

 • Wypełniony firmowy Formularz Aplikacyjny (formularz zostanie przez nas dostarczony)
 • Potwierdzenie założenia firmy 
 • Akt Założycielski i Umowa Spółki 
 • Poświadczenie Zarejestrowanego Biura 
 • Weryfikacja wszystkich członków Zarządu oraz osób, które będą upoważnionymi przedstawicielami/inwestorami dla danego konta 
  • Ważne dokumenty tożsamości wszystkich Członków Zarządu – paszport lub prawo jazdy(awers i rewers) lub państwowy dokument potwierdzający tożsamość (awers i rewers)
  • Dowody zamieszkania wszystkich Członków Zarządu (rachunek za media lub wyciąg bankowy, wydane nie później, niż w ciągu ostatnich 6 miesięcy; zawierające imię, nazwisko oraz adres)
 • Weryfikacja udziałowców, którzy posiadają więcej niż 10% udziałów w firmie 
  • Ważne dokumenty tożsamości wszystkich udziałowców – paszport lub prawo jazdy (awers i rewers) lub państwowy dokument potwierdzający tożsamość (awers i rewers)
  • Dowody zamieszkania wszystkich udziałowców (rachunek za media lub wyciąg bankowy, wydane nie później, niż w ciągu ostatnich 6 miesięcy; zawierające imię, nazwisko oraz adres)
 • zaświadczenie obejmujące listę wspólników
 • zaświadczenie obejmujące listę Członków Zarządu 
 • Pełnomocnictwo dla przedstawiciela (formularz dostarczymy)
 • Poświadczona uchwała Zarządu (formularz dostarczymy)
 • Zaświadczenie potwierdzające fakt istnienia spółki i jej funkcjonowanie 
 • Najbardziej aktualne sprawozdania finansowe lub sprawozdania dla kierownictwa

Miej na uwadze, że, w zależności od kraju, w którym zarejestrowana jest firma, mogą być potrzebne dodatkowe dokumenty.

Tak, jeśli jesteś zainteresowany kontem typu swap-free, wyślij maila na adres support@forextime.com
Nie, na ten moment nasza oferta nie obejmuje kont łączonych. 

ForexTime Ltd nie świadczy niektórych usług mieszkańcom takich regionów jak USA, Japonia, Kolumbia Brytyjska, Quebec, Saskatchewan i Iran. 

Back to FAQ
Scroll Top