Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Musisz upewnić się, że rozumiesz, jak CFD działają i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
Ostrzeżenie o ryzyku: CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Musisz upewnić się, że rozumiesz, jak CFD działają i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Glosariusz Forex

Wytłumaczenie kluczowych terminów

Rynek forex jest pełen różnych definicji, w których można się zgubić. Z uwagi na fakt, że w ramach edukacji forex należy poznać wszystkie niezbędne terminy, przygotowaliśmy kluczowe definicje w jednym miejscu. Dzięki temu już nigdy nie zgubisz się na rynku!

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S

sytuacja, w której inwestor wykonuje zlecenie po cenie, która znacznie różni się od spodziewanej. Dzieje się tak zwykle w okresach wysokiej zmienności, kiedy inwestorzy korzystają ze zleceń rynkowych i zleceń zatrzymania strat.

waluta wrażliwa na wydarzenia polityczne i ekonomiczne, w związku z czym podlega wysokiej fluktuacji i staje się ogólnie mało stabilna.

inwestor, który podejmuje wielkie ryzyko, wybierając instrumenty handlowe o wyższym stopniu ryzyka, z nadzieją na wyższą stopę zwrotu z inwestycji.

nagłe zmiany cen (w dół lub w górę) w krótkim okresie czasu.

różnica między ceną zakupu i sprzedaży pary walutowej.

zlecenie kupna lub sprzedaży instrumentu w momencie osiągnięcia określonej ceny. Zlecenia te tworzy się, by ograniczyć straty na danej pozycji.

T
U
V
W
X
Y
Z
Scroll Top