Ostrzeżenie o ryzyku: Inwestowanie w kontrakty CFD jest ryzykowne i może skutkować utratą zainwestowanego kapitału. Upewnij się, że w pełni rozumiesz możliwe ryzyko i nie inwestuj kwot większych, niż te, na utratę których możesz sobie pozwolić. Przeczytaj pełne Oświadczenie o Ryzyku. ForexTime Ltd podlega regulacji CySEC pod licencją numer 185/12.
Ostrzeżenie o ryzyku: Twój kapitał jest zagrożony. Otrzymujesz od nas ochronę przed ujemnym saldem.
Twój kapitał jest zagrożony. Otrzymujesz od nas ochronę przed ujemnym saldem.

Definicja PAMM

ForexTime (FXTM) Objaśnienia terminologii PAMM

PAMM

Portfolio Asset Management Mechanism - mechanizm zarządzania portfolio aktywów.

FXTM PMD

FXTM Portfolio Management Department - dział zarządzania portfolio FXTM.

Program FXTM PAMM

Program opracowany i w pełni kontrolowany przez FXTM PMD, polegający na alokacji funduszy inwestorów zależnie od celów, ryzyka i profili inwestycyjnych.

Konto FXTM PAMM

Klienci pragnący zainwestować w FXTM PMD powinni założyć nowe konto, za pośrednictwem którego będą dokonywać inwestycji.

Portfolio FXTM PAMM

Portfolio tworzone przez FXTM PMD na podstawie różnych jednostek metrycznych, jak m.in. zwrot, zmienność, maksymalne obsunięcie kapitału, odchylenie i wskaźnik Sharpe'a.

Inwestor PAMM

Określenie to dotyczy klientów zainteresowanych udziałem w programie FXTM PAMM. Aby przystąpić do programu, należy przejść test dopasowania. Analiza jego wyników pozwoli FXTM PMD zdecydować o najbardziej odpowiednich rodzajach inwestycji dla danej osoby.

Dostawcy strategii

Inwestorzy posiadający zaawansowane umiejętności oraz potwierdzone listy osiągnięć, chętni podzielić się sprawdzonymi strategiami z FXTM PMD.

Test dopasowania

W celu zapewnienia klientom właściwych rodzajów inwestycji konieczne jest uzyskanie przez FXTM PMD niezbędnych informacji dotyczących celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej oraz wiedzy i doświadczenia.

Zwrot (%)

Rzeczywista stopa procentowa (dodatnia lub ujemna) z inwestycji w określonym okresie. [Wartość strategii końcowej/wartość strategii początkowej -1] * 100 = zwrot (%)

Wskaźnik Sharpe'a

Ilustruje relację zwrotu uzyskanego z zastosowania danej transakcji do poniesionego ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe'a, tym lepszy zwrot przy tym samym poziomie ryzyka.

Zmienność

Średnia wartość dziennych zwrotów (dodatnia i ujemna) w danym okresie. Niższy poziom zmienności oznacza przyjęcie bardziej konserwatywnej strategii.

Odchylenie standardowe

Wielkość statystyczna określająca zmienność historyczną. Bardziej zmienna strategia charakteryzuje się większym odchyleniem standardowym.

Maksymalne obsunięcie kapitału

Maksymalna strata w portfolio wyrażona w procentach, którą skutkowałoby przyjęcie danej strategii inwestowania. Stanowi różnicę między wartościami najwyższą i najniższą uzyskanymi w danej strategii w przyjętym okresie. Maksymalne obsunięcie kapitału pozwala na określenie stopnia ryzyka w danej strategii.