The Bank of England unanimously stood pat on UK interest rates at 0.75 percent, as Brexit uncertainties continue to swirl around the UK outlook. While the Federal Reserve and European Central Bank have likened monetary policy adjustments to taking small steps in a dark room, Mark Carney and co. appear to have their feet bound tight, unable to move amid arguably more pronounced and immediate risks to the UK economy.

The UK central bank, like global markets, are still left waiting for clarity on when and how Brexit will happen, even as the scheduled departure date remains as March 29 at the time of writing. Should the remaining week till the current deadline offer a concrete resolution to the Brexit saga, only then can the BoE have a clearer outlook on monetary policy, and global investors have a firmer handle on the Pound.

Uwaga: Na treść niniejszego artykułu składają się opinie osób prywatnych i nie powinny być one odbierane jako treści zawierające porady osobiste oraz/albo inwestycyjne oraz/albo oferty oraz/albo namowę do zawierania dowolnych transakcji instrumentami finansowymi oraz/albo gwarancję oraz/albo prognozy. ForexTime (FXTM), a także partnerzy, przedstawiciele, kadra zarządzająca i pracownicy firmy nie gwarantują dokładności, ważności, precyzji czasowej czy kompletności jakichkolwiek udostępnionych tu informacji lub danych. Nie przyjmują również żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty wynikłe z jakiejkolwiek inwestycji wykonanej na ich podstawie.